Skip to content

Limträstommar

Er kompletta leverantör av uterum

GR Uterum har limträstommar för obrutet tak, sadeltak och valmat tak till måttanpassade uterum.

01.

Måttanpassade uterum

Valfrihet är en självklarhet. När ett uterum byggs behövs anpassningar både till hus och trädgård. Bredd, höjd, djup och taklutning väljs därför fritt. Estetiska anpassningar i form av brutna hörn och eventuell dimensionering av stommen beslutas efter önskemål. Dörrar och fönster kan väljas i olika fasta och skjutbara kombinationer, isolerade eller med enkelglas. Uterummen består av limträstomme, aluminium-glaspartier, kanalplasttak samt rännor och rör.

02.

Konstruktion

Till kompletta uterum levereras samtliga detaljer konfektionerade. Urjackningar i stolpar, takbalkar och bärlinor gör att vi slipper fula metall-beslag som balkskor och vinkelfästen. Samtidigt blir monteringen lego-liknande, där varje del har sin exakta plats. Taket med profiler och kanalplast förbereds måttkapade med borrningar och urjackningar. Allt för att underlätta montering på plats. Inglasningarna anpassas till stommens karmöppningar.

03.

Taklutning

Till stomme med obrutet tak anpassas taklutningen till 5 grader, om ej annat önskas. Med denna lutning får uterumet i de flesta fall en totalhöjd, som når under en eventuell begränsande hustakfot. Till sadeltakskonstruktionen anpassas taklutningen efter önskemål.

04.

Grund

Grunden till uterummet kan utformas på många sätt beroende av krav på design och isoleringsförmåga. Det kan vara en grund med regelverk och trallvirke, liggande på betongplintar. Eller en isolerad betong-sula med golvvärme och klinkerplattor. Uterummet anpassas alltid oavsett grund. Till uterummet följer måttanvisningar för grunden, för enklaste montage.

05.

Fyllningar och bröstningar

Partierna erhålls i olika fasta eller skjutbara varianter. De finns i flera standardfärger och med olika glaskvaliteter, isolerade eller med enkelglas. För att bröstningsväggar ska harmonera med befintlig husbyggnad, byggs de ofta av en panelad träkonstruktion. I dessa fall ingår inte bröstningen i byggsatsen. Fönsterpartierna monteras därefter ovanpå bröstnings-konstruktionen. En integrerad bröstning av aluminium/glas eller med täckande skivmaterial kan naturligtvis levereras.